2024-04-18 15:13:28

Naši učenici ponovno sudjelovali u akciji pošumljavanja
 
Učenici koji pohađaju fakultativnu nastavu Biologija u praksi i članovi Volonterskog kluba IX. gimnazije sudjelovali u utorak, 16.4.2024., u akciji pošumljavanja mjesta Perjasica u općini Barilović u Karlovačkoj županiji. 
 
Hvala Šumoborcima i Savezu izviđača Hrvatske na organizaciji i pozivu. Stručnu pomoć i podršku u sadnji pružali su šumari Hrvatske šume doo iz UŠP Karlovac i Šumarije Duga Resa.
 
Naučili smo puno: Što je sadilja? Kako pravilo posaditi sadnice? Kako izgleda mlada šuma? Saznali da Hrvatske šume godišnje posade više od 10 milijuna sadnica, da su Šumoborci do sada posadili preko 140 tisuća hrasta lužnjaka i da im je ovo čak 91. akcija pošumljavanja. 
 
Ponosni smo što smo imali priliku sudjelovati u ovako lijepoj i bitnoj akciji i veselimo se ponovnom sudjelovanju!

IX. Gimnazija Zagreb